ПОМОЗИМО ЂУРИШИ

ПОЗИВОМ НА БРОЈ 1412 ДАРУЈЕТЕ 1 КМ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ЂУРИШЕ ТЕПАВЧЕВИЋА ИЗ ГАЦКА

ПОМОЗИМО ДРАЖЕНУ

Оболелом Мостарцу је потребна наша помоћ

Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији

Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији
Комисија за рад са младима расписује:

КОНКУРС

за додјелу новчаних и других награда за најбоље студенте чланове Удружења.

Конкурс је подијељен у 2. дијела (Основне студије и Мастер/докторске студије) а односи се на школску 2016/2017.год.

Конкурс ће бити отворен у периоду од 20.11.-01.12.2017.год

Награде:

1. Најбољем студенту слиједи новчана награда од 10 000,00 РСД, бесплатан улазак на Херцеговачко вече 13.јан.2018.год., и ваучер за бесплатне двије стоматолошке услуге у стоматолошкој ординацији “ Dental excellence’’ Нови Сад.

Услови конкурса:

- Право на конкурс имају сви студенти чланови Удружења који имају чланску карту са плаћеном годишњом чланарином и који су присуствовали минимум на два састанка омладине током 2017. године

- Право на конкурс имају само редовни студенти свих факултета Новосадског универзитета

- Школска година се рачуна од 1. новембра 2016. до 1. новембра 2017.год

3. Документација:

Копија прве стране индекса и страница на коме се налазе положени испити за школску 2016/2017.год или извод са факултета са положеним испитима и оствареним бројем бодова у школској години.

- Документа се могу предати радним данима од 11 до 14 часова у сједишту Удружења, улица Радничка 49-Нови Сад.

Ранг листу саставља комисија коју чине Милица Радојичић, Немања Жерајић и Марко Брњош.

Најбољи студент је онај ко има највећи укупан број бодова, а број бодова рачуна се по сљедећој формули:

ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8

(ББ = број бодова сведен на двије децимале ; ПО = просјечна оцјена свих положених испита у школској години 2016/2017 ; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор)

- У случајевима када број остварених ЕСПБ бодова, по години студирања, прелази 60, за потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодова.

- Уколико имамо два или више кандидата са истим укупним бројем бодова у обзир се узима ко је положио више испита.

- Комисија за избор најбољег студента објавиће прелиминарне резултате до 04.12.2017., послије чега иде период за жалбе који траје до 06.12.2017. а коначни резултати биће објављени до 08.12.2017.год.

Награде ће бити уручене у току традиционалне Херцеговачке вечери 13.јануара 2018.год.

Све додатне информације можете добити преко фејсбук странице у групи Удружења, на маил: milicaradojicicns@gmail.com или на телефон 064 411 5521-Милица

По завршетку конкурса Комисија за избор најбољих студената дужна је да Комисији за рад са младима поднесе писмени извјештај о реализацији Конкурса.

Комисија за избор најбољег студента:

Предсједник комисије: Милица Радојичић

Члан комисије: Немања Жерајић

Члан комисије: Марко Брњош

Контакт информације

 • Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији
  21000 Нови Сад, Србија
  Адреса: Радничка 49
  Телефон: 021/6619-322
  Факс: 021/6619-322
  Email: udrsrbherc@gmail.com