ПОМОЗИМО ЂУРИШИ

ПОЗИВОМ НА БРОЈ 1412 ДАРУЈЕТЕ 1 КМ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ЂУРИШЕ ТЕПАВЧЕВИЋА ИЗ ГАЦКА

ПОМОЗИМО ДРАЖЕНУ

Оболелом Мостарцу је потребна наша помоћ

Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији

Удружење Срба из Херцеговине,
њихових потомака и пријатеља у Србији
Нови Сад, Радничка 49
021/6619-322

На основу члана 5, 6, 8, 9, 10 и 28 Статута Удружења Скупштина Удружења , на седници одржаној дана 12. 04. 2014. године, донела је

П Р О Г Р А М     Р А Д А

УДРУЖЕЊА СРБА ИЗ ХЕРЦЕГОВИНЕ, ЊИХОВИХ ПОТОМАКА И ПРИЈАТЕЉА У СРБИЈИ

Овим програмом рада утврђују се активности и задаци Удружења за 2014. годину у складу са одредбама Статута Удружења:

 1. У току године чинити напоре да се омасови и подмлади чланство у Удружењу, те да чланови Удружења , уредно извршавају своју статутарну обавезу – плаћају чланарину: Наставити учлањење Срба из Херцеговине и њихових потомака и пријатеља који искажу вољу и прихвате одредбе Статута Удружења. Ову активност нарочито обављати приликом одржавања Скупштине Удружења и масовнијих дружења путем предаје приступница и уплате чланарине према одлуци Извршног одбора. Учлањење обављати и путем повереника приликом сваког окупљања Срба из Херцеговине.
 2. Седнице ИО одржавати и на терену, у срединама где живи већи број Срба из Херцеговине и њихових потомака . Истог дана у тим местима одржавати и трибине уз присуство већег броја грађана и на тај начин популарисати Удружење и његов рад. Том приликом организовати и присуство људи из културе (књижевника, историчара, глумаца, гуслара, ....) По могућности вршити њихово учлањење у Удружење и на тај начин организовати изложбе и промоције о Херцеговини и упознати присутне о историји, култури и традицији завичаја.
 3. Ажурирати детаљну базу података на рачунару у седишту Удружења о:

  • Укупном чланству Удружења са свим потребним подацима садржаним у приступници Удружења и подацима о плаћеној чланарини;
  • Свим Херцеговцима, привредницима који живе и раде на територији Херцеговине, Војводине, Србије и шире, у циљу њиховог повезивања у областима и делатностима које обављају, те учинити доступним ове податке члановима Удружења.

  Кроз овај вид информисања и међусобног повезивања јачати економске везе између чланова привредника у циљу остварења једног од задатака Удружења и стварања услова за сигурније изворе финансирања Удружења.

 4. Помагати чланове Удружења и доприносити да се они међусобно уважавају и помажу :

  • Младим члановима помагати код уписа у школе и факултете, код смештаја у домове за ђаке и студенте;
  • Прикупљати и саопштавати информације о исказаним потребама за радницима у предузећима у којима руководе или су власници Херцеговци;
  • Подржавати рад клуба младих за организовање разних трибина, са посебним нагласком на неговање обичаја и традиција из завичајног краја;
  • Помагати оболелима у лечењу и рехабилитацији;
  • Базу података о свему напред наведеном допуњавати и иновирати те учинити доступном члановима Удружења
 5. Формирати сајт Удружења, ажурурати га и одржавати.
 6. У циљу остварења задатака Удружења обновити комисије предвиђене Статутом (именовати председнике и чланове). Ради рационализације у послу и избегавања преклапања у делокругу рада комисија изабрати следеће сталне комисије:

  • Комисију за културне везе са завичајем, неговање традиције;
  • Комисију за привредно повезивање;
  • Комисију за рад са младима;
  • Комисију за хуманитарна питања и здравствену заштиту;
  • Комисију за просвету, културу и издаваштво;
  • Комисију за организациона питања, избор и именовања.

  Извршни одбор може по потреби организовати и повремене комисије за решавање текућих питања, као и тражити помоћ од појединаца .
  Извршни одбор ће позивати на своје седнице председнике удружења и завичајних клубова чланова Удружења, и председнике комисија у складу са тематиком која се односи на њихов рад.

 7. Повезати се са завичајним клубовима и другим удружењима из Херцеговине који раде на подручју Србије и Херцеговине и шире, као и са удружењима у која су укључени Срби из осталих подручја те размотрити могућност и потребу оснивања кровног удружења (Савеза Удружења Херцеговаца у Србији)
 8. Све ове активности спроводити ууз стриктну примену законских прописа и одлука органа Удружења. Област материјално финансијског пословања Удружења учинити транспарентном и доступном члановима као и вршити њену контролу од стране Надзорног одбора Удружења.

Председник Удружења

Ђорђо Радојичић

 • Гледај и нaгледај се Херцеговине

  Гледај и нaгледај се Херцеговине,
  Најстарије српске земље,
  Земље коју су походили првоапостоли
  Петар и Павле и еванђелист Лука,
  Земље која је била посјед св. Саве
  И која је изњедрила св. Василија чудотворца
  и многе часне оце, кнежеве, војсковође, научнике, професоре и домаћине
  ускоке , хајдуке и јуначке устанике Вукаловић Луке,
  изњедрила их и околним и далеким земљама несебично дала,
  а себи само њихове гене сачувала и опстала,
  сто пута из пепела устала и поново процвјетала.
  Гледај и нагледај се земље,
  земље која је расадник српства од памтивјека,
  све населила, а себе раселила није и неће док сунце грије.
  Гледај и нагледај се Херцеговине,
  земље сабијене између сињег мора и Морина,
  између Неретве и Плужина,
  некад много веће, а сад једва оволике.
  земље којој је море пред носом, а излаза на њег` вијековима нема,
  земље која је со околним земљама, а сама себи недовољно слана,
  земље вјековима окружене непријатељима,
  матици својој као предстража или претходница
  у кружну одбрану нагнана,
  и у небеса загледана и занебесана,
  земље са звијездама на дохват руке
  све су се звијезде сјатиле над Херцеговином и будно прате
  да кога небесника не изгубе,
  има их безброј а сви су их већ све избројалаи и имена им свима дали.
  Гледај и нагледај се Херцеговине,
  Земље без умјереног и очекиваног
  Тамо ђе очекујеш ријеку наћеш сув поток
  А на орловом куку извор,
  Земље у којој ријеке имају течна имена, а само понекад теку,
  И то само донекле, док не набасају на жедну земљу или стоку.
  Гледај и нагледај се Херцеговине
  земље пјесмом опјеване
  И распјеване у пјесми иза свега гласа
  Која заталаса вијекове давне и пробуди прeтке незнане
  Који су радујући се сусрету и животу први пропјевали иза свега гласа.


Aктивности Удружења

 • 200 година рођења Његоша
 • ХЕРЦЕГОВАЧКО ВЕЧЕ 2011.
 • ИЗЛОЖБА ЕТНОГРАФСКИХ ЕКСПОНАТА ИЗ ЗБИРКИ МУЗЕЈА ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ТРЕБИЊА
 • ИЗЛОЖБА ЕТНОГРАФСКИХ ЕКСПОНАТА ИЗ ЗБИРКИ МУЗЕЈА ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ТРЕБИЊА
 • Нова година 2014.
 • Приредба у НИС-у
 • Раштанијада

Контакт информације

 • Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији
  21000 Нови Сад, Србија
  Адреса: Радничка 49
  Телефон: 021/6619-322
  Факс: 021/6619-322
  Email: udrsrbherc@gmail.com