ПОМОЗИМО ЂУРИШИ

ПОЗИВОМ НА БРОЈ 1412 ДАРУЈЕТЕ 1 КМ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ЂУРИШЕ ТЕПАВЧЕВИЋА ИЗ ГАЦКА

ПОМОЗИМО ДРАЖЕНУ

Оболелом Мостарцу је потребна наша помоћ

Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији

Пословник о раду

ОДБОРА ЗА КООРДИНАЦИЈУ РАДА УДРУЖЕЊА И ЗАВИЧАЈНИХ КЛУБОВА СРБА ИЗ ХЕРЦЕГОВИНЕ

 • Члан 1.

  Одбор за координацију рада удружења је заједнички орган свих удружења и завичајних клубова који окупљају Срба из Херцеговине који координира њихов рад.
  У одбор за координацију удружења и завичајни клубови именују по једног члана Одбора и једног заменика члана.

 • Члан 2.

  Овим пословником се регулише рад Одбора за координацију, избор чланова радних тела, начин доношења закључака и препорука и других докумената као и друга питања од значаја за рад Одбора и заједничку активност.

 • Члан 3.

  У раду Одбора учествују чланови Одбора које су именовала удружења и завичајни клубови.
  У случају спречености чланове Одбора замењују њихови заменици.

 • Члан 4.

  У раду Одбора могу да учествују и други чланови удружења као и позвани гости. Они могу износити своја мишљења и давати предлоге, али без права одлучивања.

 • Члан 5.

  Одлучивање на седницама Одбора је јавно уколико Одбор не одлучи другачије. Седница Одбора почиње са радом уколико јој присуствује више од половине именованих чланова. Чланови Одбора одлуке доносе већином гласова од укупног броја свих чланова Одбора . Чланови удружења и завичајнихи клубова који нису гласали за одређене одлуке нису у обавези да их спроводе.

 • Члан 6.

  Седницом Одбора, до избора председника Одбора сазива и њоме руководи председник Уружења Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији, са седиштем у Новом Саду.
  Након конституисања Одбора, већином гласова од укупног броја чланова бира се председник Одбора и заменик председника Одбора из редова чланова Одбора.
  Мандат председника и заменика Одбора траје две године. Седнице одбора се могу одржавати и у седиштима удружења и завичајних клубова чланова одбора.

 • Члан 7.

  Седнице сазива председник Одбора по потреби, а најмање два пута годишње. Председник мора сазвати седницу Одбора на предлог једне трећине чланова Одбора.
  Седницу Одбора могу сазвати најмање три члана Одбора, по правилу писменим позивом који садржи предложени дневни ред, као и место и време одржавања седнице упућеним најмање три дана пре одржавања седнице.

 • Члан 8.

  На седницама Одбора води се записник, који оверава записничар и председавајући.
  Логистичку подршку раду Одбора пружаће Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији- Нови Сад, односно, удружење из места одржавања седнице.
  Трошкове одласка на седнице Одбора сносе сами чланови Одбора или удружења која они представљају.

 • Члан 9.

  Мандат чланова Одбора траје до опозива старог и избора новог члана.

 • Члан 10.

  Одбор може формирати сталне и повремене комисије за примену одређених докумената и спровођење заједничке активности.
  Одбор ће донети свој План и Програм рада.

 • Члан 11.

  О свим другим питањима која нису регулисана овим Пословником одлучују чланови Одбора.

У Новом Саду, 10. 07. 2014.

Председник Удружења

Ђорђо Радојичић

 • Пословник о раду

  ОДБОРА ЗА КООРДИНАЦИЈУ РАДА УДРУЖЕЊА И ЗАВИЧАЈНИХ КЛУБОВА СРБА ИЗ ХЕРЦЕГОВИНЕ

  На Скупштини Удружења, одржаној 12. 04. 2014. године, усвојен је предлог Извршног Одбора да се при Удружењу оснује Одбор за координацију рада херцеговачких удружења и завичајних клубова који искажу жељу да учествују у раду Одбора. Одбор би координирао рад, усагласио календар активности и допринео да се оснаже активности удружења. С тим у вези, одржано је неколико састанака којима су присуствовали представници готово свих удружења који су подржали иницијативу оснивања Одбора за координацију рада удружења, а на састанку одржаном 10.07. у просторијама Удружења Срба Херцеговаца званично је формиран Одбор за координацију рада. До сада је 14 удружења прихватило да учествује у Одбору за координацију рада и делегирало по једбог члана и једног заменика члана у Одбор, и то: СНД Пребиловци: Миленко Јахура и Слободан Аћимовић, Удружење Требињаца Јован Дучић из Београда – Неђо Максимовић, ЗК Билећана у Србији – Миодраг Дунђеровић и Мишо Албијанић, Удружење Херцеговаца Средњег Баната – Милан Зечар и Милан Бјелогрлић, Удружење Коњичана у Србији – Милорад Лазаревић и Владко Глоговац, ЗК Гачана из Београда - Светозар Црногорац и Милош Марковић, Удружење Херцеговаца из Вршца – Божидар Пашајлић и Драган Милићевић, Удружење Херцеговина из Суботице - Сретен Пиштало и Боривоје Вукајловић, Удружење Невесињаца из Београда - Љубо Бабић и Жарко Самарџић, ЗК Херцеговац из Панчева – Миленко Чабрило и Миомир Кошутић, ЗУ Богодо - Неђо Бојанић и Жарко Матковић, Удружење Чајничана у Србији - Душко Корњача и Горан Танасковић, Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији из Новог Сада – Ђорђо Радојичић и Милимир Ковачевић, Удружење Фочака - још увек нису пријавили члана и заменика. На састанку је за председника Одбора за координацију рада удружења предложен председник Удружења Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији Ђорђо Радојичић, а за заменика председник Завичајног клуба Гачана Светозар Црногорац. Овај предлог је једногласно прихваћен . Одбор је усвојио и Пословник о раду, који достављамо у целини. Предложено је да за следећи састанак Одбора свако удружење припреми извод из свог Плана рада, као полазни материјал за рад Одбора.


Aктивности Удружења

 • 200 година рођења Његоша
 • ХЕРЦЕГОВАЧКО ВЕЧЕ 2011.
 • ИЗЛОЖБА ЕТНОГРАФСКИХ ЕКСПОНАТА ИЗ ЗБИРКИ МУЗЕЈА ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ТРЕБИЊА
 • ИЗЛОЖБА ЕТНОГРАФСКИХ ЕКСПОНАТА ИЗ ЗБИРКИ МУЗЕЈА ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ТРЕБИЊА
 • Нова година 2014.
 • Приредба у НИС-у
 • Раштанијада

Контакт информације

 • Удружење Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији
  21000 Нови Сад, Србија
  Адреса: Радничка 49
  Телефон: 021/6619-322
  Факс: 021/6619-322
  Email: udrsrbherc@gmail.com